Részletesen:

▪ Benchmarking klub üzemeltetése (jó megoldások feltárása és adaptálása, üzletember találkozók szervezése)

▪ Vásári megjelenések (előadások, kiállítások, konferenciák szervezése, hazai és külföldi tanulmányutakon, konferenciákon való részvétel)

▪ Meglévő termékkatalógus fejlesztése (marketing, piacelemző és piackutató tevékenység, közös arculat kialakítása, igényfeltáró kutatások)